English
به پرتال ملی مدیریت بلایای طبیعی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

logonew

شرح وظایف کارگروه

شرح وظایف کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و  مخاطرات کشاورزی

 
-        تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت متناسب با دوره های تعیین شده در نظام برنامه ریزی کشور در زمینه مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.
-        تهیه برنامه های دوره ای مدیریت مخاطرات خشکسالی، سرمازدگی، آفات، امراض و سایر مخاطرات کشاورزی.
-        برنامه‌ریزی جهت تأمین منابع مالی و اعتباری مورد نیاز و تجهیزات جهت مدیریت مخاطرات بخش کشاورزی.
-        برنامه ریزی لازم جهت شناسایی ظرفیت ها و استعدادهای کشور جهت مدیریت مخاطرات و بحران کشاورزی.
-        انعقاد توافقنامه، قرارداد و سایر اقدامات به منظور تهیه و تأمین منابع از داخل و خارج از کشور در قالب قوانین جاری کشور
-        طراحی، تدوین و اجرای طرحهای مطالعاتی مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.
-        تدوین طرح ها و پروژه های کاربردی در زمینه مدیریت مخاطرات کشاورزی و مدیریت بحران .
-        ایجاد هماهنگی و انسجام میان بخش های مختلف کشور در خصوص فرآیند چهارگانه مدیریت بحران و نیز مدیریت مخاطرات کشاورزی.
-        نظارت و ارزیابی اقدامات بخش های مختلف وزارتخانه در خصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران در بخش کشاورزی.
-        برنامه ریزی برای ذخیره سازی مناسب محصولات و نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی جهت مدیریت مخاطرات و بحران کشاورزی.
-        انجام اقدامات سازمان یافته جهت ممانعت از گسترش مخاطرات کشاورزی در سطح کشور.
-        پیش بینی میزان ذخایر استراتژیک محصولات بخش کشاورزی مورد نیاز جهت مدیریت مخاطرات و بحران کشاورزی.
-        تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و مطالعاتی در سطح ملّی و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پیشنهادی زیرگروه‌های استانی.
-        پیش بینی ساختارهای مدیریتی در مقاطع زمانی عادی و بحرانی جهت برآورد صدمات و خسارت‌های حاصله در اثر انواع مخاطرات کشاورزی.
-        پیگیری تصویب قوانین و آیین‌نامه در راستای بهره‌گیری از مشارکت مردم جهت مدیریت مخاطرات کشاورزی.
-        برپایی سیستم جمع آوری اطلاعات موردنیاز از منابع داخلی و خارجی.
-        تجزیه و تحلیل داده های اطلاعاتی برای شناخت وضعیت موجود و تشخیص نیازهای مطالعاتی و تحقیقاتی کاربردی در راستای مدیریت مخاطرات کشاورزی.
-        جمع آوری آمار و اطلاعات از مناطق خسارت دیده جهت برآورد خسارات.
-        گردآوری آمار و اطلاعات موردنیاز جهت تشکیل بانک اطلاعات تخصصی مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.
-        مستندسازی حوادث و مخاطرات بخش کشاورزی و تجزیه و تحلیل آنها.
-        برقراری ارتباط لازم با مراکز و مجامع تخصصی مربوطه در سطح ملی و بین المللی به منظور تبادل اطلاعات و بهره گیری از پتانسیل آنها جهت مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.
-        فراهم کردن شرایط لازم برای ایجاد و توسعه‌ی شبکه‌های اطلاع‌رسانی و مدیریتی لازم جهت مدیریت بحران و مخاطرات کشاورزی.
-        تدوین برنامه های آموزشی مورد نیاز در مراحل چهارگانه مدیریت بحران و مخاطرات بخش کشاورزی.
-        تهیه برنامه ها و مستندات آموزشی و فرهنگی و برگزاری نمایشگاه جهت ارتقاء آشنایی مردم در خصوص مخاطرات بخش کشاورزی.
-        طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی، سمینارها و همایش های ملی و منطقه ای در خصوص مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.
-        طراحی برنامه های فرهنگی، آموزشی تخصصی و عمومی در زمینه های مختلف مرتبط با مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.
-        تنظیم و انتشار گزارش فعالیت‌های کارگروه به صورت نشریات علمی و فنی، بولتن‌های خبری، اطلاعیه و اعلامیه‌های لازم.
-        برنامه‌ریزی جهت برگزاری تمرین ها و مانورهای مدیریت بحران در کشور.
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پرتال ملی مدیریت بلایای طبیعی می‌باشد.